kobieta

" 22 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, 23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. 24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. "

Czego uczy nas Słowo Boże:

Podział ról w rodzinie jest jasny. Żony powinny zapewnić mężom bezwzględne posłuszeństwo.

" 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. "

Czego uczy nas Słowo Boże:

Kobieta została stworzona na podobieństwo mężczyzny i powinna mu służyć.

" 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. 6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! "

Czego uczy nas Słowo Boże:

Każda kobieta, która nie chodzi w kapeluszu, godna jest ostrzyżenia na zero.

" 5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego. "

Czego uczy nas Słowo Boże:

Kobiet w spodniach oraz Szkotów Pan Bóg nie toleruje.

" 16 Do niewiasty [Bóg] powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. "

Czego uczy nas Słowo Boże:

Dobry Pan Bóg stworzył kobietę, by służyła mężczyźnie. W gratisie dostała też bóle porodowe.

Powrót do strony głównej
Cytaty biblijne 2009 | Wpisów ogółem: 76 | Kontakt
Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia.